Perstone olarak, araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü AR-GE bölümümüz ile yeni ürünlerin ülkemize kazandırılmasına öncülük etmekte, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda sektörünün en yenilikçi şirketi olma vizyonuna emin adımlarla yol almaktayız. Tüm bu çalışmalarında, sadece ülkemizin değil, dünyanın ihtiyacı olan malzeme, ürün ve çözümlerin geliştirilmesini hedeflemekteyiz.

Bu hedefe ulaşmak için gerekli olan modern laboratuvar cihaz ve ekipman yatırımlarını, konusunda uzman personel istihdamını her yıl artırarak devam ettirmekteyiz.

AR-GE bölümümüzün temel görevi, sektörümüzün mevcut ve gelecekteki taleplerini karşılayacak ürünlerin üretimi için gerekli projeleri geliştirmek, mevcut ürünlerin belirlenen kalite standartlarında daha düşük maliyetlerle, pazara sunulmasını temin etmektir.

AR-GE uzmanlarımız; üniversiteler, araştırma merkezleri, enstitüler ve tedarikçilerimiz ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek, dış bilgi kaynaklarından en üst düzeyde istifade etmeye çalışmaktadır. Bilgi paylaşımını daha etkili sürdürebilmek amacıyla konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılmakta; konferans, seminer ve kongreleri takip etmektedir.

Kalite Kontrol çalışmalarında birinci öncelik, kullanılmakta olan hammaddelerin Kalite Kontrol standartlarına uygunluğunun belirlenmesidir. Üretim aşamasında sadece belirlenen standartlarda kalitesi onaylanmış hammaddeler kullanılır.

Hammaddelerin kontrolü ile başlayan Kalite Kontrol süreci, üretim aşamasında ürünlerin ara kontrolleri ile devam eder. Ürünlerden alınan numunelere standartların belirlediği testler uygulanır. Uzman ekibimiz standart değerlerin dışına çıkan ürünlerin sevkini mümkün kılmayacak şekilde titizlikle çalışır.

Hammadde ve ürünlerimize ilişkin testler; gelişmiş laboratuvarımızda, deneyimli kadromuz tarafından standartlar kapsamında gerçekleştirilmekte ve takip edilmektedir. Uzman kadromuz, standartların güncelliğini kontrol ederken, ürünlerin tabi oldukları standartlara göre de sınıflandırmalarını yapar. Her zaman en iyi çözümlerle, en yüksek kalitede ürünleri kullanıcıların hizmetine sunmayı amaçlayan Perstone, üretimin her aşamasında kontrollerini titizlikle yaparak, müşteriye ulaşan ürünün kalitesini garanti altına almaktadır. Böylelikle Perstone Ar-Ge ve Kalite Kontrol faaliyetleri müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmayı hedefler.

Perstone, gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları ile ileri teknolojiyi, Türkiye’deki inşaat sektörüne aktarmayı ve yeni inşa edilecek yapılarda yaşam standartlarını yükseltmeyi, güvenilir, sağlıklı ve estetik yaşam alanları yaratmayı misyon edinmiştir.

Laboratuvarımızda Yapılan Kalite Kontrol Testleri

  • TS EN 1745: Kâgir ve Kâgir Mamulleri Isıl Özelliklerinin Tayini
  • TS EN 1015-11/12: Sertleşmiş Harcın Basınç ve Eğilme Dayanımı Tayini / Sertleşmiş Sıva ve Örgü Harcının Alt Tabakaya Yapışma Dayanımının Tayini
  • TS EN 1015-9: Taze Harcın işlenebilme ve Düzeltilme Süresinin Tayini
  • TS EN 1015-17: Taze Harçlarda Suda Çözünebilen Klorür Muhtevası Tayini
  • TS EN 1015-7: Taze Harcın Hava Muhtevası Tayini
  • TS EN 1015-18: Sertleşmiş Harcın Kapiler Etkiden Kaynaklanan Su Emme Katsayısının Tayini
  • TS EN 772-1: Basınç Dayanımı Tayini
  • TS EN 772-13: Kâgir Birimlerin Net ve Brüt Kuru Hacim Kütlesi Tayini
  • TS EN 1015-19: Sertleşmiş Sıva ve Örgü Harcının Su Buharı Geçirimliliği Tayini